Relatieve vergelijking van belangrijkste rechtsvormen
Eenmanszaak
VOF
Maatschap
BV
MKB Coöperatie
Kenmerken • Eén eigenaar
• Natuurlijk persoon
• Natuurlijke personen meestal bundeling van natuurlijke personen • Bundeling van eenmanszaken (natuurlijke personen)
• Leden worden maten genoemd
• Eén of meer aandeelhouders • Twee of meer leden.
• Diverse natuurlijke personen en/of rechtspersonen
Rechtspersoon*

• Nee

• Nee

• Nee

• Ja

• Ja

Bestuur

• Eigenaar

• Vennoten

• Maten
• Directie

• Bestuur

Aansprakelijkheid

• Zakelijk en privé = één
• Eigenaar is hoofdelijk aansprakelijk

• Zakelijk en privé = één
• Vennoten zijn elk hoofde- lijk aansprakelijk voor het geheel, ook met hun privé vermogen
• Maten zijn ieder voor een gelijk deel aansprakelijk, ook met privé vermogen
• In nieuwe wetgeving hoofdelijk aansprakelijk voor elkaar
• Niet privé aansprakelijk, behalve bij wanbeheer.

• Bij Uitgesloten Aansprakelijkheid (UA) is privévermogen afgeschermd.
• Ook mogelijk zijn WA en BA

Oprichting

• Vormvrij
• Inschrijven bij KvK

• Vormvrij
• Inschrijven bij KvK.
• Notariele akte aanbevolen
• Vennootschapscontract opstellen (is niet verplicht, wel sterk aan te raden).

• Vormvrij
• Elke maat moet zich inschrijven bij KvK.
• Maatschapscontract opstellen (is niet verplicht, wel sterk aan te raden).

• Inschrijven bij KvK
• Notariële akte (statuten)
• Oprichtingskapitaal
noodzakelijk
• Ministeriële verklaring geen bezwaar vereist

• Inschrijven bij KvK
• Notariële akte (statuten)
• Huisreglement opstellen.
• Geen ministeriële verklaring geen bezwaar vereist.

Bijzondere verplichtingen

• Jaarrekening maken en deponeren bij KvK
• Maandelijks aangifte en betaling loonbelasting

• Jaarrekening maken en deponeren bij KvK
• Aangifte loonheffing indien sprake van NPP lid.

Belastingen

• Inkomstenbelasting (toptarief 52%)
• Ondernemersaftrek **

• Inkomstenbelasting (toptarief 52%)
• Ondernemersaftrek **
• Vennoten zijn ieder afzonderlijk ondernemer voor belastingdienst, maar voor investeringen en de BTW is de VOF als geheel ondernemer.

• Inkomstenbelasting (toptarief 52%)
• Ondernemersaftrek **
• Maten zijn ieder afzonderlijk ondernemer voor belastingdienst, maar voor investeringen en voor de BTW is de maatschap als geheel ondernemer.

• Vennootschapsbelasting (toptarief 25,5%)
• Inkomstenbelasting over salaris DGA (top 52%)
• Box 2 regime
• Dividendbelasting (niet aftrekbaar van winst)
• Géén ondernemers-aftrek**

• Vennootschapsbelasting (toptarief 25,5%)
• Inkomstenbelasting voor NPO leden (eigenaren)
• Box 2 regime
• Verlengstukwinst = aftrekbaar van de winst
• Elke eigenaar volledige ondernemersaftrek **

Sociale zekerheid

• Geen werknemers- verzekeringen
• Wel FOR mogelijk

• Geen werknemers- verzekeringen
• Wel FOR mogelijk

• Geen werknemers-verzekeringen
• Wel FOR mogelijk

• DGA valt niet onder de werknemers-verzeke- ringen (tenzij sprake van onder-geschiktheid).
• Pensioen via BV

• NPO-leden (= eigenaren) vallen niet onder werkne mersverzekeringen
• NPP-leden doorgaans wel. (=dienstverband) wel
• Stamrecht via Coöperatie

Kosten

• Bijdrage KvK, ca. € 60 p/jr

• Bijdrage KvK, ca. € 100 p/jr

• Bijdrage KvK, ca. € 60 per maat p/jr.
• Maatschapscontract

• Bijdrage KvK, ca. € 150 p/jr
• Oprichtingskosten
• Oprichtingskapitaal
€ 18000
• Opmaak jaarrekening***

• Bijdrage KvK, ca. € 150 p/jr
• Oprichtingskosten
• Geen kapitaalsvereiste
• Opmaak jaarrekening***

Continuïteit

• Voortbestaan gekoppeld aan leven eigenaar

• Vennootschapscontract
• Voortbestaan gekoppeld aan leven vennoten.

• Voortbestaan gekoppeld aan leven maten.

• Rechtspersoon kan zelfstandig blijven voortbestaan.
• Rechtspersoon kan zelfstandig blijven voortbestaan
Bijzonderheden • Strikte regels voor fiscaal ondernemersschap.

• Nieuwe wetgeving die invloed heeft op deze rechtsvorm in ontwikkeling
• Wordt vaak man/vrouw-
firma genoemd.

• Nieuwe wetgeving die invloed heeft op deze rechtsvorm in ontwikkeling
• Het omslagpunt in de nettowinst om te kiezen voor een BV ligt globaal bij € 70000.
• Oprichting vergt veel tijd
• Omslagpunt bij coöperatie al vanaf € 0,- inkomen.
• Oprichting vergt weinig tijd