Preambule en disclaimer

Preambule:
De naam “eigenaarscoöperatie”is merkenrechtelijk beschermd en is eigendom van A.L.P. Wattenberg.
De naam “MKB-Coöperatie” is merkenrechtelijk beschermd en is eigendom van A.L.P. Wattenberg.
Het logo “MKB-Coöperatie” is merkenrechtelijk beschermd en is eigendom van A.L.P. Wattenberg.
 
Veel van de teksten in deze website zijn ontleend aan de Professional Partner Manual van
A.L.P. Wattenberg, uitgegeven door KoningsConsultancy, en zijn  auteursrechtelijk beschermd
onder ISBN nummer 978-90-70336-67-7.
 
Alle teksten, beeltenissen of andere ontwerpen betreffende het MKB-coöperatieproject vallen onder bescherming van het Nederlandse auteurs- merken- en portretrecht, en mogen zonder toestemming van
de eigenaren en/of uitgever niet worden gekopieerd, vermenigvuldigt of worden gebruikt voor andere commerciële of private doeleinden. Het is de gebruiker wel toegestaan de opgedane kennis te gebruiken om zijn of haar intellectuele vermogen te bevorderen. D eigenaren van deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gegeven teksten en of interpretaties van de teksten. De eigenaren adviseren belangstellenden altijd naar een professionele en onafhankelijke adviseur te gaan voor een uitgebreid advies terzake een rechtsvormkeuze.
 
Disclaimer:
In deze disclaimer wordt verstaan onder:
 
1.    de eigenaar: de eigenaar van de website;
2.    gebruik(en): alle denkbare handelingen;
3.    u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
4.    de content: alle in de website aanwezige inhoud;
5.    Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
6.    De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
7.    De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
8.    Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
9.    Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie
Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.

Wij behouden ons alle rechten voor

MKB Coöperatieraad


Klik hier voor de website van MKB Coöperatieraad