Professional partner manual

Door 25 jaar ervaring en expertise met de coöperatie heeft de heer Wattenberg een manual voor de professionele gebruiker ontwikkeld. Dit eerste deel bevat de procedure en opbouw van de statuten als ook de nodige fiscale informatie. De inhoud is als volgt:

Inhoudsopgave deel I

 • Plan van Aanpak en organisatie daarvan
 • Legenda I – Oprichtingsprocedure
 • Legenda II – Vervolgprocedure terzake akteontwikkeling na oprichting
 • Coöperatiebrochure met een basisuitleg
 • Fiscale coöperatieregeling uit de Wet Vennootschapsbelasting
 • Algemene Fiscale informatie voor Coöperaties
 • Voorbeeld inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Voorbeeld inschrijving bij de Belastingdienst
 • Algemene beginselen van de boekhouding bij een Coöperatie
 • Drie voorbeelden van Statuten met enkelvoudige stembewijzen
 • Drie voorbeelden van Statuten met meervoudige stembewijzen
 • Voorbeeld van een ledenbewijs bij een enkelvoudig stembewijs
 • Voorbeeld van een ledenbewijs bij een meervoudig stembewijs
 • Voorbeeld van een ledenregister

Het partnermanual kost € 89,00 inclusief BTW en verzendkosten. Het manual wordt terstond na ontvangst van uw remise op de bankrekening 11.27.34.324 van de Rabobank aan u toegezonden. Vermeldt u bij uw remise PPM-Deel I – 2010. Als u eenmaal geregistreerd staat als gebruiker van de PPM, houden wij u ook op de hoogte van de uitlevering van deel II.

Ja, ik bestel de Professional Partner Manual MKB-Coöperatie
en zal de remise,  ad. € 89,00 voldoen op de bankrekening 11.27.34.324 van de Rabobank. De manual wordt per franco post toegezonden.

Naam bedrijf: *
Adres:
Postcode en Woonplaats: *
Telefoon: *
Telefax:
T.a.v. de weledele heer, mevrouw: *
Onderwerp: *

MKB Coöperatieraad


Klik hier voor de website van MKB Coöperatieraad