Fiscaal

Het fiscaal recht in Nederland is gebaseerd op het bronnenstelsel. Dat betekent dat u als lid van de coöperatie, de coöperatie als bron voor uw inkomen kunt beschouwen. Het bijzondere van deze rechtsverhouding is dat zowel de coöperatie als ook de leden belastingplichtig zijn. De keuzevrijheid van de leden is dat zij hun bron op drie manieren kunnen onderscheiden, namelijk:

1. inkomen als winst uit onderneming >>

2. inkomen uit dienstbetrekking >>

3. inkomen als resultaat uit overige werkzaamheden >>

Ook is een vierde bron van toepassing, te weten de dividend uitkering. Door uw deelname in de coöperatie kunt u uw inkomen ook genieten uit dividend.

=

4. inkomen uit dividend >>

Als een belang heeft in de coöperatie, geringer dan 5% dan valt uw dividend in de vermogensinkomsten, geheel belastingvrij.

=

5. inkomen uit vermogen >>


De coöperatie is zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.


De coöperatie is de enige rechtspersoon in Nederland waar geen dubbele belastingheffing optreedt.

Voor elk van de genoemde bronnen gelden specifieke fiscale voorwaarden.

U kunt bij de coöperatie dus kiezen voor de bron die het best bij uw situatie past, bij de BV of NV worden deze door de wetgever dwingend voorgeschreven.

MKB Coöperatieraad


Klik hier voor de website van MKB Coöperatieraad