De commanditaire vennootschap (C.V.)

De commanditaire vennootschap is te zien als een bijzondere vorm van de V.O.F. Het verschil met de V.O.F. is dat er twee soorten vennoten worden onderscheiden: beherende vennoten en commanditaire of stille vennoten. De commanditaire of stille vennoten zijn slechts financieel betrokken. Zij mogen niet namens de C.V. naar buiten treden.


Oprichtingsvereisten

De oprichting van een commanditaire vennootschap is vormvrij. Een schriftelijke akte is, net als bij de V.O.F., niet dwingend vereist, maar wel aan te raden. Hier moet, naast de zaken die in een V.O.F.-contract worden geregeld, ook de winst verdeling tussen de beherende vennoten en de commanditaire vennoten worden vastgelegd. Bij het opstellen van de akte kan een accountant of juridisch adviseur u helpen. Ook is het verstandig om de akte bij de notaris vast te laten leggen. Inschrijving van de commanditaire vennootschap in het handelsregister is verplicht. Bij de inschrijving worden van de beherende vennoten de gebruikelijke gegevens opgenomen zoals naam, adres, woonplaats en dergelijke. Van de commanditaire vennoten worden niet de namen vermeld, wel hoeveel het er zijn en het bedrag van hun inbreng.


Aansprakelijkheid

Beherende vennoten zijn (evenals de vennoten van een V.O.F.) met hun privé- vermogen voor 100% aansprakelijk als de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt. Dit betekent dat als de C.V. failliet gaat, de beherend vennoot ook failliet gaat. Dit geldt niet voor de commanditaire vennoten. Zij kunnen slechts het bedrag dat zij in de C.V. hebben gebracht, kwijtraken.  Zodra de commanditaire vennoot echter namens de vennootschap naar buiten optreedt, wordt de commanditaire vennoot gezien als beherend vennoot en zo aansprakelijk met zijn gehele privé-vermogen.

Bron: KvK

MKB Coöperatieraad


Klik hier voor de website van MKB Coöperatieraad